Çekiçle Mengenede Eğme- Bükme Yöntemi

Mengenelerde eğme-bükme işlemi, çekiç, tokmak ve yardımcı araçlardan yararlanarak gerçekleştirilir.

– Eğilecek ince parçalar tokmak yardımıyla eğilmelidir. Elin baskısı ile ilk gerilim alınır. İlk darbeler eğilme çizgisinin
yanına vurulmaz. Tokmak darbeleri baş kısımdan başlayarak eğilme çizgisine doğru yavaş yavaş yakınlaştırılır.
Eğerken darbeler daima sabit çene üzerine indirilir.

– Daha kısa parçalar, mümkün olduğu kadar düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla, üzeltme parçası ile bükülür.
Böylece parça yüzeyinde darbe izleri meydana gelmez.

– Geniş ve kısa bükümlü malzemeler kademeli olarak birkaç defa yatırılarak, istenen açıya getirilir. Bir defada eğme işlemi yapılmaya çalışılır ise; yüzeyde ondüle (katlanma) oluşur.

– Sonunda bir düzeltme takozu ile yüzey düz hale getirilir.

– Parçalara istenilen şekilleri vermek için biçimlendirme parçası kullanılır. Bükülecek parçalar şekillendirme parçası ile birlikte mengeneye bağlanır. Bundan sonra bükülecek parça mengene üzerine yatırılarak bükme yapılır.